Warunki korzystania

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami korzystania z serwisu alfalover.top. W celu pełnego wykorzystania wszystkich funkcji strony oraz uniknięcia jakichkolwiek problemów, zalecamy przestrzeganie poniższych regulacji.

Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników strony alfalover.top, zarówno zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszych zasad.

1. Warunki ogólne

1.1. Serwis alfalover.top jest platformą internetową, która umożliwia dostęp do różnorodnych treści, informacji, artykułów i materiałów związanych z tematyką strony.

1.2. Wszelkie materiały dostępne na stronie alfalover.top są własnością intelektualną serwisu alfalover.top i/lub osób trzecich, które udostępniają te materiały na stronie.

1.3. Korzystając z serwisu alfalover.top, użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa.

  • 1.4. Użytkownik ma obowiązek przestrzegania prawa autorskiego oraz innych praw własności intelektualnej.
  • 1.5. Użytkownik nie może naruszać prywatności innych użytkowników serwisu.
  • 1.6. Użytkownik nie może zamieszczać treści o charakterze obraźliwym, wulgarnym, nielegalnym lub szkodliwym.

2. Rejestracja

2.1. Dostęp do niektórych funkcji strony alfalover.top może wymagać rejestracji konta.

2.2. Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych i kompletnych danych podczas procesu rejestracji.

2.3. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła i loginu.

3. Odpowiedzialność

3.1. Serwis alfalover.top nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników, w tym komentarze i artykuły.

3.2. Serwis alfalover.top nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub straty wynikłe z korzystania z serwisu.

3.3. Serwis alfalover.top zastrzega sobie prawo do usunięcia lub edycji materiałów zamieszczonych przez użytkowników, jeśli zostaną uznane za sprzeczne z niniejszym regulaminem.

4. Postanowienia końcowe

4.1. Niniejszy regulamin może być zmieniany przez administratora serwisu w dowolnym momencie.

4.2. Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianach regulaminu poprzez umieszczenie informacji na stronie alfalover.top.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszego regulaminu, prosimy o kontakt za pomocą adresu email: .